Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Piotr Mikołajczak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

piotr.mikolajczak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 04

ResearcherID

L-6890-2014

ORCID

0000-0002-5333-8932

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.7 Inżynieria materiałowa: 25%