Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Szymon Wilk

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

szymon.wilk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 30

ORCID

0000-0002-7807-454X

ResearcherID

K-1685-2014

Google Scholar

6DISHLIAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (21)

Rozdziały (22)

Książki (1)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (26)

Recenzje prac dyplomowych (121)