Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Szymon Wilk

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

szymon.wilk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 30

ResearcherID

K-1685-2014

ORCID

0000-0002-7807-454X

Google Scholar

6DISHLIAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (21)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (21)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS