Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Flexible, Knowledge-Based Decision Support Systems in Mobile Environment

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Elastyczne systemy wspomagania decyzji z bazą wiedzy w środowisku mobilnym

Język

angielski

Liczba stron

140

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 575

Katalog on-line

to2004035810

Pierwsza recenzja

Ignacy S. Kaliszewski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

19.05.2003

Język

polski

Druga recenzja

Jan Węglarz

Miejsce

Poznań, Polska

Data

19.05.2003

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

05.06.2003