Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

zbyszko.krolikowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 07

ResearcherID

M-1433-2014

ORCID

0000-0001-8579-6658

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (3)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Recenzje rozpraw doktorskich (6)