Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski

Artykuły  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

zbyszko.krolikowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 07

ORCID

0000-0001-8579-6658

ResearcherID

M-1433-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.2 Informatyka: 75%
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 25%

Artykuły (3)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Recenzje rozpraw doktorskich (6)

Promotorstwo prac dyplomowych (74)

Recenzje prac dyplomowych (11)