Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Efektywne metody zarządzania treścią cyfrową i dostępem do niej

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

106

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 725

Katalog on-line

to2005036569

Pierwsza recenzja

Zbyszko Królikowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

25.08.2004

Język

polski

Druga recenzja

Jerzy Sołdek

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

17.09.2004

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

26.10.2004