Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Ziemowit Domański

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Matematyki

E-mail

ziemowit.domanski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 07

PBN ID

3995613

ResearcherID

M-7512-2015

ORCID

0000-0001-8943-0063

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.3 Matematyka: 50%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 50%