Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Doktorant ze Szkoły Doktorskiej

mgr inż. Zuzanna Wiecka

Artykuły  |  Rozdziały
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

zuzanna.g.wiecka@doctorate.put.poznan.pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (2)

Rozdziały (9)