Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Modyfikacja poliamidu 6 haloizytowymi nanorurkami

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Polimery

Rocznik: 2013 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

18 - 23

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Impact Factor

0,617