Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

FFT-PCA-LDA classifier in A.C.generator diagnostic

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 15 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

140 - 146

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Impact Factor

0,505