Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Unikatowy identyfikator czasopisma

5536

Wydawca

Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne

ISSN

1507-2711

DOI

10.17531/ein

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25