Processing may take a few seconds...

Article


Title

Ochrona przed korozją i naprawa betonowych obiektów oczyszczania ścieków w ramach strategii zarządzania konstrukcją w świetle Norm Europejskich z serii PN-EN 1504

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Published in

Ochrona Przed Korozją

Journal year: 2013 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

13 - 18

Points of MNiSW / journal

12.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.