Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

An analysis of phenomena accompanying ring collaboration with worn cylinder surface

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Combustion Engines

Rocznik: 2013 | Numer: no. 2 (153)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

40 - 47

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13