Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Opis programu Dławnica służącego do obliczeń uszczelnień labiryntowych

Authors

[ 1 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Title variant

EN Description program Dławnica used for calculations labyrinth seals

Year of publication

2013

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2013 | Journal volume: vol. 65 | Journal number: no. 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • uszczelnienia labiryntowe
  • przeciek
  • maszyny przepływowe
  • przepływ gazu w dławicy labiryntowej
Abstract

PL W artykule przedstawiono algorytm programu DŁAWNICA, który służy do obliczeń uszczelnień labiryntowych. W programie przepływ jednowymiarowy gazu przez kryzę opisano za pomocą parabolicznego równania de Saint-Venanta-Wanzela. W kodzie programu, napisanym w języku Fortran 90, założono przepływ izentalpowy i stałe ciepło właściwe gazu. Pominięto wymianę ciepła pomiędzy gazem a ściankami uszczelnienia. DŁAWNICA umożliwia obliczanie uszczelnień o dowolnej liczbie kryz i dowolnej stałej geometrii, którą określa się współczynnikiem kontrakcji przepływu μ. Program pozwala na wykonywanie obliczeń dławnic z upustem czynnika roboczego, którego posadowienie i wielkość są definiowane. W celu uniknięcia błędów numerycznych w trakcie obliczeń iteracyjnych algorytm sprawdza osobliwość głównej macierzy.

EN The program builds on the linearized system of n equations based on a formula deSaint-Venant-Wanzel. Iteration operations performed on the matrix equations allow theapproximation to the desired pressure distribution in the spaces between the flanges. On the basis of the calculated pressure distribution determined mass flow flowing through the seal. With the decomposition of the matrix C on triangular matrices L and U significantly minimized the number of algebraic operations necessary to obtain the result. This effect is achieved by skipping the algebraic operations on zero elements, whose number was considerable. The program performs calculations iterations until the assumed accuracy of calculations ε. The design program allows its extension to calculate the additional parameters of gas in the gland which can be: speed and gas flow Mach number. Although minimizing the number of operations and to achieve significant computational accuracy of the sensitivity matrix C should be identified by calculating the parameter cond (C), which is a measure of relative error.

Pages (from - to)

25 - 35

DOI

10.21008/j.2449-920X.2013.65.1.02

Ministry points / journal

6

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.