Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Analiza zmian udziału powietrza w przepływie przez pęczek rurowy skraplacza

Authors

[ 1 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Title variant

EN The analysis of participation of air in the flow through the condenser tube bundle

Year of publication

2013

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2013 | Journal volume: vol. 65 | Journal number: no. 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • skraplacz
  • skraplanie pary wodnej w roztworze z powietrzem
Abstract

PL Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie zmian udziału masowego powietrza w przepływie przez pęczek rurowy skraplacza. Analizie poddano modelowy pęczek rurowy złożony z dwudziestu rzędów szeregowo umieszczonych rur o średnicach 28 mm. Obliczenia iteracyjne wykonano przy założeniu, że gazy wpływające do skraplacza mają ciśnienie 5000 Pa i prędkość 50 m/s. Założono również, że powietrze stanowi 1% masowy gazów wpływających do skraplacza i na każdym rzędzie rur wymieniana jest taka sama ilość ciepła. Wyznaczono udział masowy powietrza w kolejnych rzędach rur, a także wartości ciśnienia, temperatury, strat ciśnienia, współczynnika strat, prędkości, liczby Reynoldsa, gęstości gazów, strumienia masy gazów i ciepła parowania pary wodnej. Zauważono, że w ostatnich rzędach następuje znaczny wzrost udziału masowego powietrza w gazach przepływających przez skraplacz.

EN This paper is devoted to the analysis of participation in the flow of air through the condenser tube bundle. The model tube bundle composed of twenty rows of serially arranged pipes with a diameter of 28 mm was analyzed. Iterative calculation was made on the understanding that the gas flowing into the condenser has pressure equal 5000 Pa and the speed equal 50 m/s. It was assumed that the air averages 1% by mass of gases flowing into the condenser and the same amount of heat is exchanged for each row of tubes. The mass fraction of air, the value of pressure, temperature, loss of pressure, loss factor, velocity, Reynolds number, gas density, mass flow of gas and the heat of vaporization of steam in the subsequent rows tubes were calculated. It was noted that in the last rows a significant increase of the mass fraction of air in gases flowing through the condenser.

Pages (from - to)

37 - 52

DOI

10.21008/j.2449-920X.2013.65.1.03

Ministry points / journal

6

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.