Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Mikrobiologiczne skażenie wody - przyczyny, skutki, konsekwencje

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Technologia Wody

Rocznik: 2013 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

8 - 14

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5