Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Michał Michałkiewicz

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

michal.michalkiewicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 16

ResearcherID

M-2308-2014

ORCID

0000-0002-2945-6971

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (56)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (17)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS