Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Badanie mętności optycznej śródręcza z wykorzystaniem diod LED z zakresu bliskiej podczerwieni

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Pomiary Automatyka Kontrola

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 59 | Numer: nr 3

Typ artykułu ---
Język publikacji

polski

Strony (od-do)

212 - 215

Punktacja MNiSW / czasopismo

7