Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza wariantów konstrukcji przekrycia hali stalowej z uwzględnieniem czynników ryzyka - cz. II

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Nowoczesne Hale

Rocznik: 2013 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

40 - 43

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

2