Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marcin Gajzler

Artykuły  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

marcin.gajzler@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 90

ORCID

0000-0001-5436-4342

ResearcherID

I-8682-2014

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=HktIfEIAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (19)

Rozprawa doktorska