Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marcin Gajzler

PBN ID

907369

ResearcherID

I-8682-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%