Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analysis of rheological state of SBS modified bitumens based on viscosity measurements

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Archives of Civil Engineering

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 59 | Numer: issue 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

143 - 153

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15