Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Krzysztof Zieliński

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

krzysztof.zielinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 69

PBN ID

1480708

ResearcherID

L-8183-2014

ORCID

0000-0002-3805-1108

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS