Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Szacowanie dyspersji zanieczyszczeń w płaszczyźnie przekroju poprzecznego drogi w aspekcie kształtowania proekologicznego systemu transportowego

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Published in

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Journal year: 2013 | Journal number: z. 97

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

217 - 228

Ministry points / journal

7.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.