Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Efektywność energetyczna okien jako funkcja ich orientacji przestrzennej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 58 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

145 - 148

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12