Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Wojciech Rzeźnik

PBN ID

3952423

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%