Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Fluorescence emission characterization of all-trans and 15-cis-β-carotene in imidazolium based room temperature ionic liquids

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Dyes and Pigments

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 99 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

168 - 175

DOI

10.1016/j.dyepig.2013.04.033

Punktacja MNiSW / czasopismo

40

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40

Impact Factor

3,468