Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The emergence and development of the Electrical Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Archives of Electrical Engineering

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 62 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

179 - 182

DOI

10.2478/aee-2013-0013

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15