Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Real-time travel time prediction models in routing for car navigation applications

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Archives of Transport System Telematics

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 6 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

3 - 7

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

11