Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Wojciech Kotłowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

wojciech.kotlowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 36

ORCID

0000-0002-5905-8069

ResearcherID

O-4730-2014

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=-75xQzMAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (12)

Rozdziały (13)

Raporty (7)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (15)

Recenzje prac dyplomowych (16)