Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zaprojektuj - wybuduj - utrzymaj - tajniki warstw porowatych z betonu cementowego

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Published in

Magazyn Autostrady

Journal year: 2013 | Journal number: nr 8-9

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

60 - 64

Points of MNiSW / journal

5.0