Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Andrzej Pożarycki

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Inżynierii Lądowej

E-mail

andrzej.pozarycki@put.poznan.pl

Telefon

61 647 58 17

ResearcherID

M-2310-2014

ORCID

0000-0002-1321-066X

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=fc3UPLMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%