Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Badania naprężeń własnych w warstwach chromokrzemowanej i chromowej wytwarzanych metodą proszkową

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Inżynieria Materiałowa Materials Engineering

Rocznik: 2013 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

623 - 626

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13