Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Adam Piasecki

PBN ID

1299156

ResearcherID

G-2095-2014

ORCID

0000-0002-1019-633X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (70)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (10)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS