Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Adam Piasecki

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Inżynierii Materiałowej

E-mail

adam.piasecki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 58

PBN ID

1299156

ResearcherID

G-2095-2014

ORCID

0000-0002-1019-633X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (79)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS