Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Adam Piasecki

PBN ID

1299156

ResearcherID

G-2095-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Rozdziały (9)

Legenda:  Indeksowane w WoS