Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Naturalne procesy formotwórcze, matematyka, i architektura

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Archivolta

Rocznik: 2013 | Numer: 2(58)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

42 - 51

Punktacja MNiSW / czasopismo

1

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

1