Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Work boilers in the real heat loads

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Journal of Mechanics Engineering and Automation

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 3 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

121 - 126

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7