Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ borowania dyfuzyjnego na mikrostrukturę i wybrane właściwości stali konstrukcyjnej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 58 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

147 - 150

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12