Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Aneta Bartkowska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Inżynierii Materiałowej

E-mail

aneta.bartkowska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 35 72

ORCID

0000-0002-4081-9358

ResearcherID

H-2680-2014

Google Scholar

2SCwzDoAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (57)

Rozdziały (13)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (29)

Recenzje prac dyplomowych (2)