Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Materials flow analysis in the production process - case study

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Applied Mechanics and Materials

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 474

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

97 - 102

DOI

10.4028/www.scientific.net/AMM.474.97

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7