Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Tytuł

Summary

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Archivolta

Rocznik: 2013 | Numer: 2 (58)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1 - 6

Punktacja MNiSW / czasopismo

1

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

1