Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Synthesis and characterization of modified cellulose acetate propionate nanocomposites via sol-gel process

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Journal of Spectroscopy

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 2013

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1 - 8

DOI

10.1155/2013/616159

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15