Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marek Nowicki

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Fizyki

E-mail

marek.nowicki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 30

PBN ID

1491791

ResearcherID

N-7220-2013

ORCID

0000-0002-0305-6881

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (29)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS