Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpracowanie złóż filtracyjnych do usuwania żelaza i manganu z wód podziemnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Technologia Wody

Rocznik: 2013 | Numer: nr 9

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

12 - 16

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5