Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Joanna Jeż-Walkowiak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

joanna.jez-walkowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 97

ORCID

0000-0001-5579-706X

ResearcherID

M-2219-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (17)

Rozdziały (17)

Książki (6)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (47)

Recenzje prac dyplomowych (101)