Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Joanna Jeż-Walkowiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

joanna.jez-walkowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 97

PBN ID

1480704

ResearcherID

M-2219-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (16)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (17)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS