Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wymagania stawiane materiałom filtracyjnym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Ekonomia i Środowisko

Rocznik: 2013 | Numer: nr 2 (45)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

70 - 81

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12