Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Zapis idei

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Architektura and Biznes

Rocznik: 2013 | Numer: 11

Typ artykułu

abstrakt

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

26 - 26