Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Modeling of Gasoline Fuel Spray Penetration in SIDI Engines

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

International Journal of Automotive Technology

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 15 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

47 - 55

Punktacja MNiSW / czasopismo

20

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Impact Factor

0,969