Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Ireneusz Pielecha

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

ireneusz.pielecha@put.poznan.pl

Telefon

61 224 45 02

ORCID

0000-0001-7340-635X

ResearcherID

F-7491-2014

Google Scholar

l6t1R7kAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (119)

Rozdziały (23)

Książki (3)

Raporty (10)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)

Recenzje rozpraw doktorskich (4)

Promotorstwo prac dyplomowych (55)

Recenzje prac dyplomowych (64)