Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Ireneusz Pielecha

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

ireneusz.pielecha@put.poznan.pl

Telefon

61 224 45 02

ResearcherID

F-7491-2014

ORCID

0000-0001-7340-635X

Google Scholar

l6t1R7kAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (109)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (23)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (3)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Raporty (7)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Recenzje rozpraw doktorskich (4)