Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Hyperthermic Effect in Suspension of Magnetosomes Prepared by Various Methods

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

IEEE Transactions on Magnetics

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 49 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

250 - 254

DOI

10.1109/TMAG.2012.2224098

Punktacja MNiSW / czasopismo

25

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Impact Factor

1,213