Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Hubert Gojżewski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Fizyki

E-mail

hubert.gojzewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 31 84

PBN ID

1701396

ResearcherID

E-2740-2014

ORCID

0000-0001-6325-8293

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (27)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS