Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analogue CMOS ASICs in image processing systems

Autorzy

[ 1 ] Katedra Inżynierii Komputerowej, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Metrology and Measurement Systems

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 20 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

613 - 622

DOI

10.2478/mms-2013-0052

Punktacja MNiSW / czasopismo

20

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

20

Impact Factor

0,609