Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Heat transfer in rotor/rotor and rotor/stator cavity: physics, correlations and numerical modeling

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, PAMM

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 1

Typ artykułu ---
Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

199 - 200

DOI

10.1002/pamm.201310095